Általános üzleti feltételek

 
Céginformáció:

Web-áruház
 üzemeltetõje: Pödör Kft.

Cégjegyzékszám: 20-09-071282

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Baross
 Gábor utca 44.

Adószám: 23112047-2-20  

E-mail: info@podor.hu

Telefon: +36/ 70
 6011-545

 
Általános tudnivalók

A Pödör Kft., mint eladó által
 forgalmazott termékek megrendelhetõek a www.podor.hu oldalon feltüntetett
 telefonszámon, e-mailen, illetve web-áruházunkon keresztül.

A web-áruház megtekintéséhez nem szükséges
 regisztráció, azt bárki szabadon megtekintheti.

A web-áruház a Pödör Kft. virtuális katalógusa, mely nem az
 aktuális készletlistát tükrözi.

Az általános üzleti feltételek web-áruházi vásárlásra vonatkozó rendelkezései
 azt követõen lépnek hatályba, hogy a Pödör Kft. a web-áruház mûködtetését hivatalosan
 megkezdte.

 
Regisztráció

 A regisztráció ingyenes, online módon, egy adatlap kitöltése és elküldése útján történik. A hibásan
 kitöltött adatlapokból eredõ téves teljesítésékért nem vállalunk felelõsséget. A rendszer a sikeres regisztrációról
 értesítést küld.

A regisztrációval, illetve a telefonon vagy e-mailben tett megrendeléssel a felhasználó
 elfogadja az általános üzleti feltételeket és azt magára nézve kötelezõnek tekinti, arendeléssel minden vásárló
 kijelenti, hogy tisztában van a rendelés menetével. Telefonos vagy e-mailben küldött megrendelés esetén nem
 szükséges a honlapunkon való regisztráció.

 
Termékeink

A honlapunkon
 található termékleírások tartalmazzák a termék pontos megnevezését, súlyát, méretének egyéb adatait, valamint bruttó
 vételárát forintban.

Egyes termékek esetében elõfordulhat, hogy a megadott kép és termék leírása között eltérés
 mutatkozik.Az oldal feltöltésekor keletkezett esetleges ilyen hibákért felelõsséget nem vállalunk, ha ilyen
 elõfordul, kérjük, azt felénk e-mailben szíveskedjenek jelezni.

 
Rendelés és vásárlás

A
 web-áruházban való vásárlással, illetve a telefonos vagy e-mailben tett megrendeléssel a felek közt távollévõk
 között kötött szerzõdés jön létre.

A vásárlási szándék elfogadásáról a Pödör Kft. telefonos megrendelés esetén
 szóban, internetes megrendelés esetén visszaigazoló e-mailben értesíti a vásárlót.

A web-áruházban való
 vásárlás esetén a vásárló a megrendelt termékeket egy virtuális kosárba helyezéssel állíthatja össze. A rendelés
 elküldése elõtt a kosár tartalma megtekinthetõ, lehetõség van a módosításra vagy a kosár tartalmának törlésére. A
 rendelésrõl automatikus értesítést küld a rendszer. Amennyiben ez az értesítés nem érkezik meg Önökhöz, kérjük,
 e-mailen keresztül értesítsenek bennünket, hogy javítani tudjuk az estleges hibákat.

A megrendelések
 feldolgozása és átvétele hétköznap 09-17 óra, szombaton-vasárnap 9-14 óra között történik.

A vásárlást csak
 akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a vásárló a megrendelési oldalon található mezõket
 maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredõ károkért, illetve a folyamat közben felmerülõ technikai
 problémákért a Pödör Kft. felelõsséget nem
 vállal.

 

 
Szállítás

A rendeléseket 2-3 munkanapon belül
 tudja cégünk teljesíteni. Az áruk kézbesítése hétvégére és munkaszüneti napokra nem kérhetõ.

Terméket
 külföldre nem áll módunkban szállítani.
Termékeink futárszolgálat segítségével jutnak el
 Önökhöz. A szállítási díjak a csomag értéke alapján
 változnak.

 
Rendelés átvétele

A vásárló a
 megrendelés elküldésekor elfogadja a szállítási módot:

 

Futárszolgálattal: A házhozszállítást
 aDPD Hungária Kft. végzi. A kiszállítás a megadott címre 8-17 óra között történik, ezért kérjük,
 hogy olyan címre kérje a csomagot, ahol a fenti idõintervallumban kézbesíthetõ. A fizetés ebben az esetben
 utánvétellel történik (megfizetésre kerül a termék + a szállítási díj összege).

A futárköltség a megrendeléskor
 kiválasztható, költsége automatikusan hozzáadódik a rendelési összeghez, amit a rendelés feladásakor
 feltüntetünk.

A vásárló e-mailen értesítést kap a futárszolgálattól a küldeménye felvételi napján, illetve a
 kiszállítás napján, amely tartalmazza a küldemény csomagszámát, az utánvét összegét, a feladó, valamint
 aadatait.

 A vevõ köteles a kiszállítás idõpontjában a csomagot tételesen ellenõrizni és hiánytalan
 teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követõen hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll
 módunkban elfogadni.

Amennyiben kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényérõl a futárszolgálat
 értesítést hagy, majd ismét kísérletet tesz a csomag kiszállítására. ( háromszori ingyenes kézbesítési
 kísérlet)

Futárunk csak abban az esetben adja át a csomagját, amennyiben a megjelölt összeget a címzett
 kifizeti.

 

Szavatosság

 A Pödör Kft. az általa eladott árukra a
 hatályos jogszabályoknak megfelelõ szavatossági idõt vállal, mely a termék hátcímkéjén van feltüntetve.A Pödör Kft.
 kijelenti, hogy az általa forgalmazott termékek rendelkeznek a megrendelésben, illetve a vonatkozó jogszabályokban
 meghatározott tulajdonságokkal.

 Kizárólag új, bontatlan termékek kerülnek értékesítésre, ezért kibontott
 terméket nem áll módunkban visszavenni.

  
Felelõsség korlátozása

 A
 web-áruházunkban való vásárlás feltételezi a vásárló részérõl az internet lehetõségeinek és korlátainak ismeretét és
 elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülõ hibákra.

 A Pödör Kft. semmilyen
 módon nem felelõs az alább felsorolt pontokban foglaltakért, bármilyen okból is következtek be:
 A Pödör Kft. bármikor szabadon megváltoztathatja bármelyik termék szállítási határidejét, a vásárlás feltételeit, szabályait. A változás az internetes üzlet weblapján történt megjelenés idõpontjától lép hatályba.


 A Pödör Kft. az árváltozás jogát fenntartja. A termékek minden esetben a vásárló részére elküldött eladási árlistán feltüntetett áron, illetve a részére visszaigazolt árakon kerülnek kiszámlázásra.


  
Vásárlástól való elállás joga

 A vásárlónak jogában áll a megrendelést követõen, de még a kiszállítás elõtt a vásárlástól elállni. Ez esetben az elállás okán a vevõnek fizetési kötelezettsége nincs. A lemondást jelezheti e-mailen, telefonon vagy személyesen is.


 A vevõ az áru átvételét követõ 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól, ezt a jogát az áru kicsomagolása elõtt jogosult megtenni. Ebben az esetben az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek a vásárlót terhelik. A vásárló elállása esetén a Pödör Kft. az áru ellenértékét haladéktalanul, de legkésõbb 30 napon belül visszatéríti. A Pödör Kft. kizárólag használatba nem vett, bontatlan, sérülésmentes, 
 hiánytalan
 csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a vételárat ezen pont alapján.


  
Adatvédelem

 A vásárlók személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Minden résztvevõnek joga van elérni, helyesbíteni vagy törölni bármely, akár az összes általa megadott információt, kivételt képeznek azok a számla adatok (a számlák tõpéldányai), melyeknek megõrzésére a Számviteli törvény kötelez.


 A Pödör Kft. a vásárlók adatait a szerzõdés teljesítése, és a szerzõdés feltételeinek késõbbi bizonyítása érdekében tárolja, illetve alvállalkozóinak átadja. Az alvállalkozók az eladó által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megõrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.


  
Alkalmazott jogszabályok

 A Pödör Kft. és az ügyfelek közötti jogviszonyra, továbbá az adott üzleti feltételekre a hatályos magyar jogszabályokat, így különösen a Polgári Törvénykönyv és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. A vevõ minõségi kifogása esetén a hatályos fogyasztóvédelmi jogszabályok, így különösen a fogyasztói szerzõdés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igényék intézésérõl szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet, valamint jótállásos termékek esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó, kötelezõ jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm.r. rendelkezései irányadóak. A távollevõk között kötött szerzõdésekre a távollevõk között kötött szerzõdésekrõl szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet speciális rendelkezéseit kell alkalmazni.