Keresés

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Szolgáltató adatai:
Név: Pödör Kft.
Székhely és levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Baross Gábor utca 44.
Telefonszáma: +36 92 900 027
E-mail cím: info@podor.hu
Cégjegyzékszám: Cg. 20-09-071282
Bejegyző bíró
ság megnevezése: Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 23112047-2-20

Tárhelyszolgáltató adatai:
Név: Lorem Ipsum web.solutions GmbH
Cím: 8020 Graz, Grieskai 10
Telefonszáma: +43 (316) 228842
E-mail cím: office@loremipsum.at


1. Általános tudnivalók


A Pödör Kft., mint eladó által forgalmazott termékek megrendelhetőek a www.podor.hu oldalon feltüntetett telefonszámon, e-mailben, illetve web-áruházunkon keresztül.


A www.podor.hu webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.") szabályozza.

A webáruház megtekintéséhez nem
szükséges regisztráció, azt bárki szabadon megtekintheti. A webáruház a Pödör Kft. virtuális katalógusa, mely nem az aktuális készletlistát tükrözi. Az általános üzleti feltételek webáruházi vásárlásra vonatkozó rendelkezései azt követően lépnek hatályba, hogy a Pödör Kft. a webáruház működtetését hivatalosan megkezdte.

A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve felmondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség.

A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követően 5 évig őrzi, utólag hozzáférhető.

A szerződés nyelve magyar.

Ügyfélszolgálati iroda helye: 8900, Zalaegerszeg, Fészek utca 4.
 

Az ügyfélszolgálat címén személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség.

Az Ügyfél kizárólag e-mailben vagy telefonon tudja felvenni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
 

Telefonos ügyfélszolgálat: 06 / 92 900 027

Nyitva tartás: hétköznap 09-16 óra2. Regisztráció


A regisztráció ingyenes, online módon, egy adatlap kitöltése és elküldése útján történik. A hibásan kitöltött adatlapokból eredő téves teljesítésékért nem vállalunk felelősséget. A rendszer a sikeres regisztrációról értesítést küld e-mailben.


A regisztrációval, illetve a telefonon vagy e-mailben tett megrendeléssel a felhasználó elfogadja az általános szerződési feltételeket, és azt magára nézve kötelezőnek tekinti, a rendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy tisztában van a rendelés menetével. Telefonos vagy e-mailben küldött megrendelés esetén nem szükséges a honlapunkon való regisztráció.


 

3. Termékeink


A honlapunkon található termékleírások tartalmazzák a termék pontos megnevezését, súlyát, méretének egyéb adatait, valamint bruttó vételárát, illetve egységárát forintban.


Egyes termékek esetében előfordulhat, hogy a megadott kép és termék leírása között eltérés mutatkozik. Az oldal feltöltésekor keletkezett esetleges ilyen hibákért felelősséget nem vállalunk, ha ilyen előfordul, kérjük, azt felénk e-mailben szíveskedjenek jelezni.

 

4. Rendelés és vásárlás


A webáruházban való vásárlással, illetve a telefonos vagy e-mailben tett megrendeléssel a felek közt távollévők között kötött szerződés jön létre.

A vásárlási s
zándék elfogadásáról a Pödör Kft. telefonos megrendelés esetén szóban, internetes megrendelés esetén visszaigazoló e-mailben értesíti a vásárlót automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül. Amennyiben a visszaigazolás a vásárló megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg, az igénybe vevő elállhat a szerződéses kötelezettségtől.


A webáruházban való vásárlás esetén a vásárló a megrendelt termékeket egy virtuális kosárba helyezéssel állíthatja össze. A rendelés elküldése előtt a kosár tartalma megtekinthető, lehetőség van a módosításra vagy a kosár tartalmának törlésére.

A megrendelés feladására a „Megrendelem” feliratra kattintást követően kerül sor. A rendelés leadása tehát a „Megrendelem” gombra kattintással történik, ami az Ügyfél részére fizetési kötelezettséget von maga után.

A rendelésről automatikus értesítést küld a rendszer e-mail-en. Amennyiben ez az értesítés nem érkezik meg Önökhöz, kérjük, e-mailben keresztül értesítsenek bennünket, hogy javítani tudjuk az esetleges hibákat.


A megrendelések feldolgozása és átvétele hétköznap 09-16 óra.
A vásárlást csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, illetve regiszt
rálni, ha a vásárló a megrendelési oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Pödör Kft. felelősséget nem vállal.


A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a vásárló és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a vásárlók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 

5. Szállítás


A szállítási díjak és határidők magyarországi szállítás esetén érvényesek. Külföldi szállítási igényét kérjük jelezze a shop@podor.hu e-mail címen vagy a 06 / 92 900 027 - es telefonszámon.

A rendel
éseket magyarországi házhozszállítás esetén 2-3 munkanapon belül tudja cégünk teljesíteni.

Az áruk kézbesítése hétvégére és munkaszüneti napokra nem kérhető.
Terméket külföldre nem áll módunkban szállítani.

Termékeink a DPD futárszolgálat segítségével jutnak el Önökhöz. A szállítási díjainkat, melyek a csomag értéke alapján változnak, az alábbi linkre kattintva tudja megtekinteni.

Amennyiben a Vásárló Pödör Click & Collect Forgalmazó Partnerhez kéri a kiszállítást, akkor ebben az esetben a szállítás a honlapon feltüntetett, előre meghatározott időpontban történik. További információért látogasson el az alábbi linkre.6. Fizetés


A vásárló a megrendelés során utánvét vagy online bankkártyás fizetési mód közül választhat. Utánvét esetén a futárnak készpénzben kell fizetni. Online bankkártyás fizetés esetén a vásárlót az adatai megadását követően a Sixpay által biztosított elektronikus felületre irányítjuk, ahol a fizetésre lehetősége nyílik. Amennyiben a bankkártya adatait a Sixpay jóváhagyta, a vásárlót visszairányítjuk a Pödör weboldalára és a sikeres fizetésről tájékoztatjuk. Sikertelen fizetés esetén a vásárló újra próbálkozhat a Sixpay felületén.7. Rendelés átvétele


A vásárló a megrendelés elküldésekor elfogadja a szállítási módot: a házhozszállítást a DPD Hungária Kft. futárszolgálat végzi.

A kiszállítás a megadott címre 8-17 óra között történik, ezért kérjük, hogy olyan címre kérje a csomagot, ahol a fenti időintervallumban kézbesíthető.

A futárköltség a megrendeléskor kiválasztható, költsége automatikusan hozzáadódik a rendelési összeghez, amit a rendelés feladásakor feltüntetünk.
A vásárló e-mailben értesítést kap a futárszolgálattól a küldeménye felvételi napján, illetve a kiszállítás napján, amely tartalmazza a küldemény csomagszámát, az utánvét összegét, a feladó, valamint
a vásárló adatait.
A vev
ő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni, és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.
Amennyiben kiszállítás
során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a futárszolgálat értesítést hagy, majd ismét kísérletet tesz a csomag kiszállítására (még kétszeri ingyenes kézbesítési kísérlet).

Futárunk csak abban az esetben adja át utánvétes csomagját, amennyiben a megjelölt összeget a címzett kifizeti.

 

8. Kellékszavatosság


Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.  

Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kicserélést, kivéve, ha az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.


Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.  

Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 


A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.


Amennyiben az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

A Pödör Kft. az általa eladott árukra a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállal, mely a termék hátcímkéjén van feltüntetve. A Pödör Kft. kijelenti, hogy az általa forgalmazott termékek rendelkeznek a megrendelésben, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tulajdonságokkal.
 

9. Jogérvényesítési lehetőségek


9.1 Panaszügyintézés

Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos vásárlói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:


Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat):

Központi cím: 8900 Zalaegerszeg, Fészek utca 4.
Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartás: hétköznap 09-16 óra
Telefonszám: 06 / 92 900 027

E-mail: shop@podor.hu


A hatályos jogszabályok értelmében a panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el. A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató az Ügyféllel köteles közölni.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni. A Szolgáltató az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat a megadott közvetlen elérhetőségeken fogadja.

 

 

9.2 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek


Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló vásárlói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:


- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál:

Amennyiben Ügyfél vásárlói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.


- Békéltető testület:

A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vásárlói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában vásárlónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

Zala Megyei Békéltető Testület elérhetőségei:

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

Telefonszám: +36 92 550-513

Fax: +36 92 550 525 

 

Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Központi telefonszám: +36 1 488 2131

Fax: +36 1 488 2186

 

Az Ügyfél lakóhelye (tartózkodási helye) alapján fordulhat a lakóhelye szerinti illetékes Békéltető Testülethez a vásárlói jogvita rendezése érdekében.

A Szolgáltató köteles a Békéltető testületi eljárásokban részt venni.

Jelen pont értelmében együttműködésnek minősül a válaszirat küldése is. Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló vásárlói jogvita esetén a vásárlók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.


Ehhez nem kell mást tenni, minthogy az online platformon a vásárló beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a vásárlók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat. Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló vásárló és kereskedő közötti jogvitákban.

 

-Bírósági eljárás

Az Ügyfél jogosult a vásárlói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

 

 


10. Felelősség korlátozása


A webáruházunkban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

A Pödör Kft. semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltakért, bármilyen okból is következtek be:

 • Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat.
 • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az oldal, illetve a webáruház akadálytalan működését és a rendelést.
 • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon, szoftverek nem megfelelő működése.
 • Bármely levél, illetve bármilyen adat elvesztése.
 • Bármilyen programhiba, abnormális esemény, vagy technikai hiba következményei.

A Pödör Kft. bármikor szabadon megváltoztathatja bármelyik termék szállítási határidejét, a vásárlás feltételeit, szabályait. A változás az internetes üzlet weblapján történt megjelenés időpontjától lép hatályba.
A Pödör Kft. az árváltozás jogát fenntartja
. A termékek minden esetben a vásárló részére visszaigazolt árakon kerülnek kiszámlázásra.

A weboldalon esetlegesen előforduló hibákért, elírásokért felelősséget nem vállalunk.

Amennyiben minden igyekezetünk ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő árra, akkor a Pödör Kft. nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

 

11. Vásárlástól való elállás joga


Ha a vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból a vásárló felhasználhatja a következő linken keresztül elérhető elállásinyilatkozat-mintát is.

A vásárlónak jogában áll a megrendelést követően, de még a kiszállítás előtt a vásárlástól 14 napon belül elállni. Ez esetben az elállás okán a vevőnek fizetési kötelezettsége nincs. A lemondást jelezheti e-mailben, telefonon vagy személyesen is.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

A vevő az áru átvételét követő 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól, ezt a jogát az áru kicsomagolása előtt jogosult megtenni.

Vásárló elállása esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül a Pödör Kft. alább megjelölt címére visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. Cím: 8900. Zalaegerszeg, Fészek utca 4.

Ebben az esetben az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek a vásárlót terhelik. Amennyiben a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni.

A vásárló elállása esetén a Pödör Kft. az áru ellenértékét haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti.

A Pödör Kft. kizárólag használatba nem vett, bontatlan, sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a vételárat ezen pont alapján.

A 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 29. § alapján a vásárlót nem illeti meg az elállási jog a következő esetekben:

- romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését.


12. Adatvédelem


A vásárlók személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Minden résztvevőnek joga van elérni, helyesbíteni vagy törölni bármely, akár az összes általa megadott információt, kivételt képeznek azok a számla adatok (a számlák tőpéldányai), melyeknek megőrzésére a Számviteli törvény kötelez.
Teljeskörű tájékoztatás az Adatvédelem pontban elérhető: https://www.podor.hu/adatkezelesi-tajekoztato

 

13. Egyéb rendelkezések

 

A Pödör Kft. és az ügyfelek közötti jogviszonyra, továbbá az adott üzleti feltételekre a hatályos magyar jogszabályokat, így különösen a Polgári Törvénykönyv és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfeleket a Weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Weboldal használatának feltétele, hogy az Ügyfél a Weboldalon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.


Miért a Pödör?

Készítés és minőség

Mi teszi a Pödör termékeket különlegessé?

Tovább
Egészség

Tippek és tanácsok szakértőinktől

Tovább
Pödör Black Table

Exkluzív vacsorák, csak gourmet-k számára

Tovább

PÖDÖR KLUBTAGSÁGI ELŐNYÖK

 • 10% azonnali kedvezmény az első webshopos vásárlás során
 • 7% kedvezmény minden további vásárlás során
 • 5% kedvezmény a megjelölt forgalmazó partnereknél
 • akár 30%-os akciók csak klubtagok részére
 • ingyenes termékminták online vásárláskor (5 ml)
 • kedvezőbb szállítási díjak
 • munkanap 14.00 óráig beérkezett webshop rendelését 
  másik munkanap kiszállítjuk
 • frissen préselt prémium olajok tőlünk, egyenesen az Ön konyhájába!

Ingyenes regisztráció

Ön is a gasztronómia és az egészséges, jó ételek szerelmese?

Akkor bizonyára tisztában van azzal, hogy a tökéletes ízek legalapvetőbb feltétele a friss, minőségi alapanyagok felhasználása, a szaktudás, a szenvedély, a tapasztalat és az őszinteség. A 100%-ban Ausztriában előállított Pödör-olajakkal kapcsolatban nem ismerünk kompromisszumot a fentiek tekintetében. Felelősen, puritánul és őszintén végezzük munkánkat. Alapanyagainkat kizárólag a termelő országokból vásároljuk.
A Pödör termékei azért különlegesek, mert kizárólag a lehető legnagyobb alapossággal tisztított, 100%-ban természetes, csúcsminőségű alapanyagokból készülnek, a legtapasztaltabb présmesterek időigényes, fáradtságos kétkezi munkájával és szakértelmével. Termékeinkhez egész éven át frissen sajtolva juthat hozzá, és csak a legszigorúbb minőség-ellenőrzést követően kerülnek palackozásra.

Ingyenes termékminta
Már az első webshopos vásárlás alkalmával